Urząd Miejski w Radomiu

Przywrócenie cofniętych uprawnień

Podstawa prawna:     

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących  pojazdami;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego,

oraz przepisy wykonawcze.

 

Wymagane dokumenty:           

Do wglądu - dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

Jeżeli przyczyną cofnięcia uprawnienia była utrata przez kierowcę kwalifikacji, co stwierdza się na podstawie wyniku egzaminu państwowego:

- wniosek – wniosek obowiązujący

Dodatkowym warunkiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kwalifikacyjnego (po uprzednim pobraniu profilu kandydata na kierowcę)

Jeżeli przyczyną są przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem:

- wniosek – wniosek obowiązujący

- załączniki: aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców

Jeżeli przyczyną są przeciwwskazania psychologiczne do kierowania pojazdem:

- wniosek – wniosek obowiązujący

- załączniki: aktualne orzeczenie psychologiczne wystawione przez uprawnioną jednostkę.

 

Miejsce składania dokumentów:         

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 8, tel. (048)36-20-207

 

Termin załatwienia sprawy:     

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy:       

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (w tym przypadku Prezydenta Miasta Radomia) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 27.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Góźdź

Opcje strony

do góry