Urząd Miejski w Radomiu

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy bez wymiany dokumentu

Podstawa prawna       

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących  pojazdami;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego,

oraz przepisy wykonawcze.

 

Wymagane dokumenty           

Jeżeli przyczyną zatrzymania był wyrok sądu warunkiem zwrotu dokumentu jest zakończenie orzeczonej wyrokiem kary (jeżeli okres kary nie przekroczył jednego roku), oraz dostarczenie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego (jeżeli jest wymagane)

,1. Wniosek (K-II/1)

Do wglądu - dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu.

Jeżeli przyczyną zatrzymania był wyrok sądu na okres dłuższy niż jeden rok warunkiem zwrotu dokumentu jest pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego (po uprzednim pobraniu profilu kandydata na kierowcę), oraz dostarczenie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego (jeżeli jest wymagane)

 

Miejsce składania dokumentów          

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 8, tel. (048)36-20-207

 

Termin załatwienia sprawy     

Od ręki

 

Tryb odwoławczy        

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 27.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Góźdź

Opcje strony

do góry