Urząd Miejski w Radomiu

Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami

Podstawa prawna:         

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących  pojazdami;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego,

oraz przepisy wykonawcze.

 

Wymagane dokumenty:          

1. Wniosek – wniosek obowiązujący

2. Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm(pozycja frontalna)

3. Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

4. Załączniki:

- kserokopia prawa jazdy

- kserokopia pozwolenia wojskowego

 

Miejsce składania dokumentów:         

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 3, tel. (48) 36-20-472

 

Opłaty za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł. + 0,50 zł. opłaty ewidencyjnej

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

 

Termin załatwienia sprawy:    

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy:       

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia.

 

Uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji – Referat Praw Jazdy

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych

 

Akta ewidencyjne kierowcy oraz dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami, wystawiony osobie odbywającej zasadniczą służbę wojskową przez dowódcę jednostki wojskowej, zostają przekazane przez daną jednostkę wojskową.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry