Urząd Miejski w Radomiu

Wymiana zagranicznego prawa jazdy

Podstawa prawna:     

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących  pojazdami;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego,

oraz przepisy wykonawcze.

 

Wymagane dokumenty:         

1. Wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy

2. Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4, 5 cm(pozycja frontalna)

3. Uwierzytelnione tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy (jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, o których mowa w ustawie , dodatkowym warunkiem jego wymiany jest pozytywny wynik egzaminu – część teoretyczna)

4. Załączniki:

- prawo jazdy ( kserokopia )

5. Do wglądu:

- dowód osobisty, karta stałego pobytu

 

Miejsce składania dokumentów:        

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 3, tel. (48) 36-20-472

 

Opłaty:

za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł. + 0,50 zł. opłaty ewidencyjnej

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

 

Termin załatwienia sprawy:   

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy:     

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia.

 

Uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji – Referat Praw Jazdy

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

 

Przy odbiorze prawa jazdy należy zwrócić zagraniczny dokument.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 16.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Leszek Góźdź Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Malmon

Opcje strony

do góry