Urząd Miejski w Radomiu

Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (aktualnie j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.) jest sporządzana analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkoleniu kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek. Od 19.01.2013 r. do 31.12.2015 r. uwzględniano okresy półroczne, a od 01.01.2016 r. analizuje się okresy kwartalne.

I półrocze 2013 r.

I W pierwszym półroczu 2013 r. do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, z następujących miast: Radom, Słupsk, Łomża, Gdańsk, Łodź, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Biała Podlaska, Katowice. Przedmiotowa statystyka uwzględnia osoby przystępujące po raz pierwszy, jak i kolejny do egzaminu państwowego. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących, na dzień 1 lipca 2013 r., na terenie miasta Radomia szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

II półrocze 2013 r.

I W drugim  półroczu 2013 r. do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z następujących miast: Radomia, Skierniewic, Białej Podlaskiej, Katowic i Łomży. Przedmiotowa statystyka uwzględnia osoby przystępujące po raz pierwszy, jak i kolejny do egzaminu państwowego. Przedstawione dane statystyczne dotyczą ośrodków szkolenia kierowców prowadzących, na dzień 05.03 2014 r., na terenie miasta Radomia szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

III Dane otrzymane z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wymienionych w punkcie II, a ponadto z miast: Koszalina, Sieradza, Lublina i Ostrołęki, na mocy § 37 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. poz. 995 ze zm.) zawierają szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.

I półrocze 2014 r.

I W pierwszym  półroczu 2014 r. do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. przedstawiono w informacjach przesłanych zgodnie z § 37 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. poz. 995 ze zm.) przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z następujących miast: Radom, Katowice, Łomża oraz Nowy Sącz.

II półrocze 2014 r.

I W drugim półroczu 2014 r. do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. przedstawiono w informacjach przesłanych zgodnie z § 37 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. poz. 995 ze zm.) przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z następujących miast: Radom, Bydgoszcz, Chełm, Gdańsk, Łomża oraz Siedlce.

I półrocze 2015r.

1. W pierwszym półroczu 2015r. do organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działalności tych przedsiębiorców.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. przedstawiono w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast Radom i Tarnów.

II półrocze 2015r.

1. W drugim półroczu 2015r. do organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działalności tych przedsiębiorców.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2015r. przedstawiono w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast Wrocław, Nowy Sącz, Radom, Zielona Góra i Siedlce.

I kwartał 2016r.

1. W pierwszym kwartale 2016r. do organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działalności tych przedsiębiorców.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w pierwszym kwartale 2016r. przedstawiono w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast Radom Siedlce, Biała Podlaska i Ostrołęka.

II kwartał 2016r.

1. W drugim kwartale 2016r. do organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działalności tych przedsiębiorców.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w drugim kwartale 2016r. przedstawiono w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast Lublin, Ostrołęka, Łomża i Zielona Góra.

III kwartał 2016r.

1. W trzecim kwartale 2016r. do organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wpłynęła jedna skarga na działalność przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. Ze względu na fakt, iż przedsiębiorca wyeliminował podnoszone w złożonej skardze nieprawidłowości nie podjęto w tym zakresie czynności kontrolnych.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w trzecim kwartale 2016r. przedstawiono
w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast Radom, Tarnobrzeg i Lublin

IV kwartał 2016r.

1. W czwartym kwartale 2016r. do organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga na działalność przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w czwartym kwartale 2016r. przedstawiono
w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast Radom, Warszawa, Katowice i Gdańsk.

I kwartał 2017r.

1. W pierwszym kwartale 2017r. do organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga na działalność przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w pierwszym kwartale 2017r. przedstawiono
w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast Radom, Katowice, Warszawa, Siedlce i Wrocław oraz w raporcie zdawalności WORD
z podziałem na OSK wygenerowanym w dniu 25.05.2017 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A.

II kwartał 2017 r.

1. W drugim kwartale 2017 r. do Prezydenta Miasta Radomia jako organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga na działalność przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w drugim kwartale 2017 r. przedstawiono w raporcie zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowanym w dniu 07.08.2017 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A. oraz w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast Gdańsk, Radom, Katowice, Rzeszów, Lublin, Legnica, Wałbrzych, Olsztyn, Warszawa.

III kwartał 2017 r.

1. W trzecim kwartale 2017 r. do Prezydenta Miasta Radomia jako organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga na działalność przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w trzecim kwartale 2017 r. przedstawiono w raporcie zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowanym w dniu 30.10.2017 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A. oraz w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast: Legnica, Radom, Łomża, Katowice, Wałbrzych, Lublin i Warszawa.

IV kwartał 2017 r.

1. W czwartym kwartale 2017 r. do Prezydenta Miasta Radomia jako organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga na działalność przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w czwartym kwartale 2017 r. przedstawiono w raporcie zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowanym w dniu 08.02.2018 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A. oraz w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast: Radom, Olsztyn, Katowice, Lublin, Łomża, Rzeszów i Warszawa.

I kwartał 2018 r.

1. W pierwszym kwartale 2018 r. do Prezydenta Miasta Radomia jako organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga na działalność przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w pierwszym kwartale 2018 r. przedstawiono w raporcie zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowanym w dniu 09.05.2018 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A. oraz w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast: Radom, Lublin, Kalisz, Rzeszów, Łomża, Biała Podlaska i Warszawa.

II kwartał 2018 r.

1. W drugim  kwartale 2018 r. do Prezydenta Miasta Radomia jako organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga na działalność przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w drugim kwartale 2018 r. przedstawiono w raporcie zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowanym w dniu 20.08.2018 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A. oraz w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast: Siedlce, Włocławek, Kalisz, Rzeszów, Biała Podlaska, Lublin, Radom i Warszawa.

III kwartał 2018 r.

1. W trzecim kwartale 2018 r. do Prezydenta Miasta Radomia jako organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wpłynęła jedna skarga na działalność przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, którą organ uwzględnił i rozpatrzył w trybie nadzoru, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w trzecim kwartale 2018 r. przedstawiono w raporcie zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowanym w dniu 19.11.2018 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A. oraz w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast: Radom, Siedlce, Lublin, Przemyśl, Chełm, Biała Podlaska, Łomża i Warszawa.

IV kwartał 2018 r.

1. W czwartym  kwartale 2018 r. do Prezydenta Miasta Radomia jako organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga na działalność przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w czwartym kwartale 2018 r. przedstawiono w raporcie zdawalności WORD z podziałem na OSK wygenerowanym w dniu 15.02.2019 r. z systemu Portal Starosty PWPW S.A. oraz w informacjach przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast: Radom, Siedlce, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Skierniewice, Gdańsk, Chełm, Bielsko-Biała, Lublin, Łomża, Warszawa i Ostrołęka.

I kwartał 2019 r.

1. W pierwszym  kwartale 2019 r. do Prezydenta Miasta Radomia jako organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga na działalność przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

2. Informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w pierwszym kwartale 2019 r. przesłane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast: Radom, Chełm, Częstochowa, Zielona Góra, Bielsko-Biała, Skierniewice, Lublin, Wałbrzych, Koszalin, Łomża, Katowice, Ostrołęka.

II kwartał 2019r.

1. W drugim  kwartale 2019 r. do Prezydenta Miasta Radomia jako organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie wpłynęła żadna skarga na działalność przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

2. Szczegółowe informacje o wynikach egzaminów teoretycznych i praktycznych uzyskanych przez osoby egzaminowane w drugim kwartale 2019 r. przesłane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego z miast: Radom : Radom, Katowice, Koszalin, Częstochowa, Zielona Góra, , Lublin, Łomża, Zamość i Rzeszów .

Szczegółowych informacji udziela:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI – Referat ds. Ewidencji, Nadzoru i Kontroli nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców oraz ds. Usuwania Pojazdów z Drogi.

ul. Żeromskiego 53 (pok. 255), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 359 lub 48 36 20 656

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 27.07.2015
Data modyfikacji : 13.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Milewski

Opcje strony

do góry