Urząd Miejski w Radomiu

Nabywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2020.65 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie przetargu/bezprzetargowym wraz z mapą z naniesioną lokalizacją gruntu.

 

Opłaty:

- nie podlega

 

Termin załatwienia sprawy:

- Tryb przetargowy - po rozstrzygnięciu i zamknięciu przetargu;

- Tryb bezprzetargowy - po podpisaniu protokołu z rokowań;

 

Forma załatwienia sprawy:

- wymaga zgody Wojewody;

- zawarcie umowy w formie aktu notarialnego;

 

Uwagi:

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Radomiu

pokój nr 215, tel: 36-20- 825 – Kierownik Referatu

pokój nr 214, tel: 36-20- 774 

Metadane

Data publikacji : 10.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Mikulska Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny

Opcje strony

do góry