Urząd Miejski w Radomiu

Wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miasta Radomia oraz Skarbu Państwa

Podstawa prawna:    

- ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 102 poz. 651 z 2010r. ze zm.),

 

- przepisy kodeksu cywilnego,

 

- Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia dotyczące ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości oraz najmu lokali

 

 

Wymagane dokumenty:       

- Podanie z dokładnymi danymi podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy dzierżawy, określeniem powierzchni i planowanego sposobu korzystania z dzierżawionego terenu; 

 

- Załącznik graficzny (fragment mapy poglądowej) z zaznaczonym terenem planowanym do dzierżawy, ewentualnie zdjęcie terenu;

 

- Decyzja o warunkach zabudowy (niekonieczne ale wskazane jeśli decyzja została wydana na wniosek strony).

 

 

Opłaty:          

- nie podlega opłacie skarbowej

 

 

Termin załatwienia sprawy:

1) Tryb bezprzetargowy - do 8 tygodni (zawarcie umowy dzierżawy wymaga uzyskania stosownych uzgodnień z właściwymi podmiotami, przygotowania wniosku do Prezydenta Miasta Radomia, wywieszenia na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, przygotowania umowy dzierżawy;

 

- w przypadku umów długoterminowych - powyżej 3 lat - wymagane jest dodatkowo  w stosunku do gruntów gminnych - uzyskanie zgody Rady Miejskiej w formie uchwały, a w stosunku do gruntów Skarbu Państwa – uzyskanie zgody Wojewody Mazowieckiego w formie zarządzenia)

 

2) Tryb przetargowy – po rozstrzygnięciu i zamknięciu przetargu

 

 

Forma załatwienia sprawy:

- zgodnie z decyzją Prezydenta; umowa dzierżawy.

 

 

Uwagi:           

Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym:

pokój nr 210, tel : 36 - 20 - 790 - Kierownik Referatu

pokój nr 200, tel : 36 - 20 - 794

pokój nr 201, tel : 36 - 20 - 371

pokój nr 206, tel : 36 - 20 - 813

pokój nr 211, tel : 36 - 20 - 401

pokój nr 212, tel : 36 - 20 – 791

 

Referat Gospodarowania Gruntami Skarbu Państwa:

pokój nr 208, tel : 36 - 20 - 825 - Kierownik Referatu

pokój nr 246, tel : 36 - 20 - 774

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta

Opcje strony

do góry