Urząd Miejski w Radomiu

Udzielanie zgody na dysponowanie terenem w celach budowlanych

 

Podstawa prawna:     

-        art.140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.)

-        art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 roku poz. 74 ze zm.)

-        art.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy w prowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 - ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:       

-        wniosek

-        kserokopia mapy w skali 1:500 z zaznaczeniem projektowanych inwestycji

 

Opłaty:           

- nie podlega opłacie skarbowej

 

Termin załatwienia sprawy

-        zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) - do trzech tygodni.

 

Forma załatwienia sprawy:   

-        postępowanie wyjaśniające zakończone wydaniem zgody przez Prezydenta Miasta Radomia
 

Uwagi:           

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Referat Utrzymania Miasta i Ewidencji Mienia

pok. 108 B, tel. 48 36 20 343

pok. 247 tel 48 36 20 950

 

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 03.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry