Urząd Miejski w Radomiu

Wpisanie do rejestru wyborców

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)

 

Informacje ogólne:

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek zawierający nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL.

 Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (patrz: Pliki do pobrania).
 2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 4. Dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Radomiu. Przykładowe dokumenty potwierdzające to
 • umowa najmu/użyczenia lokalu,
 • jeśli płacisz podatki w Radomiu – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) - jeśli złożyłeś PIT przez Internet),
 • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na Twoje dane i adres lokalu w Radomiu, w którym mieszkasz,
 • umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z Tobą i zawierająca adres lokalu w Radomiu, w którym mieszkasz,
 • umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający Twoje dane oraz adres lokalu w Radomiu, w którym mieszkasz,
 • jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie jesteś w nim zameldowany możesz:
 • przedstawić akt własności – jeśli jest to lokal spółdzielczy własnościowy lub gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej lub też gdy trwa postepowanie o wpis do Rejestru Ksiąg Wieczystych;
 • jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą to wystarczy, że poinformujesz urzędnika, że jesteś właścicielem lokalu. Jeśli podasz numer księgi wieczystej znacznie ułatwi to urzędnikowi wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych.

Prezydent Miasta Radomia przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze Radomia.

 

 

Opłaty:

 • Nie ma

 

Termin załatwienia sprawy:

 • 5 dni od daty wniesienia wniosku

 

Forma załatwienia sprawy:

 • Wydana zostaje decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców miasta Radomia

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi  Sądu Rejonowego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia   w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

 • druk wniosku dostępny na miejscu
 • wniosek składa wyborca stale zamieszkały na obszarze miasta Radomia bez zameldowania na pobyt stały

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Ludności

ul. Moniuszki 9, II klatka, parter, pok. nr 2

tel. 48 36-20-880

  

 

Metadane

Data publikacji : 27.02.2015
Data modyfikacji : 17.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Bernarda Cieślak

Opcje strony

do góry