Urząd Miejski w Radomiu

Informacja dla właścicieli o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji w związku z prawem pierwokupu

 

    W związku ze składanymi przez mieszkańców, firmy, kancelarie notarialne  i adwokackie oraz inne podmioty wnioskami o wydanie  zaświadczenia w przedmiocie:

  • czy nieruchomość jest objęta uchwałą wyznaczającą obszar zdegradowany      i obszar rewitalizacji, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji   (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398),
  • czy nieruchomość jest objęta uchwałą ustanawiającą Specjalną Strefę Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398),
  • czy gmina posiada prawo pierwokupu tej konkretnej nieruchomości,

wyjaśniam, że:

  • Rada Miejska w Radomiu nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8  ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji  (t. j . Dz. U. z 2018 r., poz. 1398),
  • Rada Miejska w Radomiu nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ustawy z dnia  9 października 2015 roku o rewitalizacji  (t. j . Dz. U. z 2018 r., poz. 1398),

   Zmiana stanu prawnego polegająca  na uchwaleniu  przez Radę Miejską w Radomiu  uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz ustanawiającej na obszarze rewitalizacji Specjalną Strefę Rewitalizacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.bip.radom.pl oraz www.radom.pl w zakładce Rewitalizacja - ożywiamy Śródmieście.

Informacja dotycząca sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.

(-) Prezydent Miasta Radomia

Metadane

Data publikacji : 01.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta

Opcje strony

do góry