Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Zgłaszanie projektów robót geologicznych

 

Podstawa prawna: art. 85 ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (  Dz. U.   Nr 163, poz  981.).

 

I.                 WYMAGANE DOKUMENTY:

a)     zgłoszenie projektu robót geologicznych

b)     projekt robót geologicznych – 2 egz.

     

 

II.               OPŁATY:

nie podlega

 

III.              TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

 30 dni

 

IV.             MIEJSCE POBRANIA/ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI:

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19

 

V.               JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

                    Geolog  Miejski,    pok. 313,  tel. (48) 3620690

 

VI.             TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie  zgłaszajacej do niego sprzeciw.

 

 

VII.            INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

                 Zgłoszeniu podlegają  projekty robót geologicznych obejmujace wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi.

Metadane

Data publikacji : 19.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Wieczorek
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta

Opcje strony

do góry