Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zaświadczeń o numerze porządkowym/adresie budynku

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r poz. 256 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2020r, poz. 1546 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku / adresie nieruchomości
  2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.
  3. W przypadku istnienia lub prognozowania do wybudowania więcej niż jednego budynku na danej działce: kopia mapy zasadniczej lub kopia mapy ewidencyjnej, czy też kopia projektu zagospodarowania działki - wraz z zaznaczonym obiektem.

 

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Jana Kilińskiego 30, pok.19

 

Opłaty

 

17 zł,

płatne na konto: PEKAO SA II/O Radom

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

w oddziale banku - w punkcie bankowym w urzędzie, parter, pok. Nr 3,

w kasie urzędu, III piętro, pok. Nr 335, na poczcie,

Druk opłaty dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 19

 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni

 

 

Forma załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku / adresie nieruchomości.

Uwagi

Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Nieruchomości
pok. 317 tel. (048) 36 20 764

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Horwat
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Horwat

Opcje strony

do góry