Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Procedura zgłoszenia zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia

 

 

 Zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zmiany w zakresie danych wymaganych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia  osoba prowadząca szkołę lub placówkę powinna zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Metadane

Data publikacji : 11.06.2018
Data modyfikacji : 11.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Ostrowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry