Urząd Miejski w Radomiu

ZEZWOLENIE KATERINGOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 Podstawa prawna

art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)

 Wymagania

  1. Wniosek z podaniem danych przedsiębiorcy oraz okresu na jaki ma być udzielone zezwolenie.
  2. Posiadanie w przedmiocie działalności kodu PKD 56.21.Z.

WARUNKIEM PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH JEST POSIADANIE UMOWY ZAWARTEJ Z KLIENTEM NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI NA IMPREZY ZAMKNIĘTE, ORGANIZOWANE W CZASIE I MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ KLIENTA.

 Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom,  Rynek 1, pok. 3 (budynek Ratusza)

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 

tel.  (48) 36-20-503

fax. (48) 36-20-503

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Wersja elektroniczna dostępna również na stronie www.wrotamazowsza.pl

 

 Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 181  ust. 5 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynoszą :

 Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą odpowiednio:

  • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
  • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu
  • 2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu

  Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła podane niżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:

1)            37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa -  opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2)            37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3)            77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

 Opłaty można dokonać:

  • w kasie bezgotówkowej (Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 pok. 19)
  • we wpłatomatach: - ul. Kilińskiego 30 (parter obok portierni przy wejściu głównym),
  • na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Księgowości Urzędu Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

 Forma załatwienia sprawy

  1. Decyzja (zezwolenie)
  2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia

 

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta (odwołanie można złożyć lub w pok. 4- parter lu Biurze Obsługi Mieszkańca UM, ul. Kilińskiego 30) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej

 

UWAGI

Zezwolenia kateringowe wydawane są przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

Zezwolenia wydawane są na okres maksymalnie 2 lat.

 

Informacja telefoniczna dot. wydawania zezwoleń -  48 36-20-503

 

Metadane

Data publikacji : 15.01.2016
Data modyfikacji : 29.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Stankiewicz Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry