Urząd Miejski w Radomiu

UDZIELANIE INFORMACJI Z ARCHIWALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

W stosunku do danych przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Radomia do dnia przekazania bazy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tj. do 21.10.2011 r.) , na wniosek będą wydawane zaświadczenia. Dane zawarte w tym rejestrze zawierają dane osobowe podlegające ustawowej ochronie.

 

Podstawa prawna

  • art. 217 i 218 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom,  Rynek 1, pok. 4 (budynek Ratusza)

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 

Telefonicznie:  48 36-20-503

 

Opłaty

Opłata skarbowa

  • 17 zł - za wyciąg z ewidencji/zaświadczenie

 

Opłaty można dokonać:

  • w kasie Urzędu Miejskiego - pok. 335 (III piętro)
  • we wpłatomacie - parter przy portierni
  • na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków Nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

W przypadku osobistego złożenia wniosku informacja może być udzielona od ręki.

 

Forma załatwienia sprawy

Wyciąg z ewidencji/zaświadczenie

 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2015
Data modyfikacji : 08.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Stankiewicz Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry