Urząd Miejski w Radomiu

ZMIEŃ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Podstawa prawna art. 15 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 2 art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541).

Wymagane dokumenty

 

· Wniosek CEIDG-1

· Do wglądu ważny dowód osobisty lub paszport

 

Wniosek o wpis do CEIDG  nie podlega opłacie! (art. 13 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541).

 

TERMINY

Zmiana danych ewidencyjnych – najważniejszych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego  – zachowany został termin 7 dni na złożenie wniosku od dnia zmiany tychże danych. Są to: imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile przedsiębiorca go posiada).

Zmiana danych informacyjnych, których aktualność nie ma bezpośredniego wpływu na innych uczestników obrotu gospodarczego, może być dokonana w każdym czasie. Są to następujące dane: data rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej oraz informacja o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej.

 

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 

 · samodzielnie, korzystając z KONTA PRZEDSIĘBIORCY i wykorzystując KREATOR WNIOSKU na stronie internetowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0737_00

 · osobiście w Urzędzie Miejskim w Radomiu - Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, Rynek 1, pokój nr 3 (parter, budynek Ratusza), gdzie Państwa wniosek „od ręki” wypełnimy w systemie CEIDG;

 · przesyłając listem poleconym wniosek papierowy – opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Więcej informacji na stronie https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/rejestracja-dzialalnosci/zmiany-danych-w-ceidg .

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom,  Rynek 1, pokój nr 3  (parter, budynek Ratusza)

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

tel.  (48) 36-20-460

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

 

· PEŁNOMOCNIK

Wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu może być złożony przez pełnomocnika.

Ustanowienie pełnomocnika wymaga formy pisemnej podpisanej przez przedsiębiorcę własnoręcznym podpisem. Kserokopia pełnomocnictwa pisemnego składana w urzędzie musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego albo organ, który dokument wystawił.

Więcej informacji na temat pełnomocnika na stronie CEIDG https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/pelnomocnik-do-rejestracji/prowadzenia-dzialalnosci .

 

WAŻNE:

· Wniosek o wpis  zmiany w CEIDG jest równocześnie zgłoszeniem zmiany do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz ZUS lub KRUS.

 

· Zaświadczenie o wpisie w CEIDG jest dokumentem elektronicznym albo wydrukiem z systemu teleinformatycznego CEIDG (art. 46 ust. 1 z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541).

 

· Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania lub załączania do wniosków, zaświadczeń o wpisie do CEIDG (art. 46 ust. 6 z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541).

 

Zachęcamy do skorzystania z Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy pod adresem

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy  Tu znajdziesz aktualne informacje, zwięzłe ciekawe artykuły i poradniki o tym jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Metadane

Data publikacji : 04.03.2015
Data modyfikacji : 12.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Turek Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry