Urząd Miejski w Radomiu

ZAŁÓŻ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1, art. 3, art. 5, art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2296 z późn. zm.) art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 994).

Wymagane dokumenty

 

· Wniosek CEIDG-1

· Do wglądu ważny dowód osobisty lub paszport

 

Wniosek o wpis do CEIDG  nie podlega opłacie! (art. 13 ustawyz dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2296 z późn. zm.)

 

 

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 

· samodzielnie, zakładając KONTO PRZEDSIĘBIORCY i wykorzystując KREATOR WNIOSKU na stronie internetowej: https://www.biznes.gov.pl/pl

 

 · osobiście w Urzędzie Miejskim w Radomiu - Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Rynek 1, pok. 3 (budynek Ratusza), gdzie Państwa wniosek papierowy „od ręki” wprowadzimy do systemu CEIDG;

 

 · przesyłając listem poleconym wniosek papierowy – opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom,  Rynek 1, pok.3  (budynek Ratusza)

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 

tel.  (48) 36-20-460, 468

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

 

WAŻNE:

· Wniosek o wpis do CEIDG jest równocześnie zgłoszeniem o nadanie numeru NIP REGON (jeżeli ich nie posiadaliśmy) oraz zgłoszeniem płatnika składek w rozumieniu przepisów o ZUS lub KRUS. (art. 12 z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2296 z późn. zm.)

· Zaświadczenie o wpisie w CEIDG jest dokumentem elektronicznym albo wydrukiem z systemu teleinformatycznego CEIDG (art. 46 ust. 1 z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2296 z późn. zm.)

 

· Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania lub załączania do wniosków, zaświadczeń o wpisie do CEIDG (art. 46 ust. 6 z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2296 z późn. zm.)

 

Zachęcamy do skorzystania z Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy  Są tu aktualne informacje, zwięzłe ciekawe artykuły i poradniki, o tym jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Metadane

Data publikacji : 04.03.2015
Data modyfikacji : 10.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Stankiewicz Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry