Urząd Miejski w Radomiu

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 Podstawa prawna

art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) 

 Wymagane dokumenty

Oświadczenie

 Załączniki

Wydruk z kasy fiskalnej lub inny dokument potwierdzający wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

 Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom,  Rynek 1, pokój nr 3 (parter, budynek Ratusza)

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

tel.  (48) 36-20-503

fax. (48) 36-20-503

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek - piątek: 730 - 1515

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Opłaty

Wysokość i zasady opłat za kolejny rok korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w art. 111 ust. 5 i 6 cyt. wyżej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła podane niżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:

1)            37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa -  opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2)            37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3)            77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła podanych wyżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:

  • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
  • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu
  • 2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu

 

Opłat  można dokonać:

  • w kasie bezgotówkowej (Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30 pok. 19)
  • we wpłatomatach: - ul. Kilińskiego 30 (parter obok portierni przy wejściu głównym)
  • na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Księgowości Urzędu

Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 UWAGA – WAŻNE!

  1. Ostateczny termin złożenia oświadczenia upływa 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. Złożenie oświadczenia po tym terminie, ale w ciągu 30 dni po jego upływie, nie spowoduje wygaśnięcia zezwolenia jeżeli jednocześnie ze złożeniem oświadczenia zostanie dokonana opłata dodatkowa w wysokości 30% opłaty „podstawowej (określonej w art. art. 111 ust. 2 cyt. wyżej ustawy)
  2. Ostateczny termin wniesienia opłat w ratach za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych upływa 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem. Dokonanie opłaty po ustawowych terminach, ale w ciągu 30 dni po ich upływie, nie spowoduje wygaśnięcia zezwoleń, jeżeli zostanie wniesiona rata powiększona o 30% całej rocznej opłaty (określonej w art. 111 ust. 2 lub ust.5 cyt. wyżej ustawy).

 

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 12.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Turek Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry