Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/architektura/13386,Wydanie-decyzji-o-ustalenie-warunkow-zabudowy-i-ustalenie-lokalizacji-inwestycji.html
2024-02-21, 03:49

Wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:    

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
albo warunków zabudowy (Dz.U. z 2021, poz. 2462)

 

Wymagane dokumenty:       

1.  wniosek Inwestora (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca)

2.  szczegółowa informacja na druku wniosku

 

Miejsce składania dokumentów:    

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30

 

Opłaty:          

598 zł płatne przy składaniu wniosku

– na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków,

Bank: PEKAO SA II O/Radom

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

- zwolnienie z opłaty w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin, o którym mowa w art. 51 ust. 2, wynosi 90 dni, a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, termin ten wynosi 21 dni. Dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 65 dni.

 

Forma załatwienia sprawy:  

Decyzja o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Uwagi i informacje:

Biuro Obsługi Mieszkańca - tel. 48 36-20-177; 48 36-20-178     

 

Sprawy prowadzi:

Referat Planowania Przestrzennego ArII, Referat infrastruktury i inwestycji celu publicznego ArIII

Referat Infrastruktury

Kierownicy Referatu:

Pokój 222, 223

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 05.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kijas

Opcje strony