Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:    

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz.U. z 2024, poz. 351)

 

Wymagane dokumenty:       

1.  wniosek Inwestora (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca)

2.  szczegółowa informacja na druku wniosku