Urząd Miejski w Radomiu

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Podstawa prawna:    

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane

 

Wymagane dokumenty:       

- wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę,

- zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 

Miejsce składania dokumentów:    

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30, Radom - pok. nr 19.

 

Opłaty:           

Za decyzje przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby - 90 zł.

 

Płatne przy składaniu wniosku na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków,

Bank: PEKAO SA II O/Radom

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin załatwienia sprawy

- do 30 dni

 

Tryb odwoławczy:     

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:           

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca.

 

Informacje:

Biuro Obsługi Mieszkańca - tel. 48 36-20-177; 48 36-20-178             

 

Sprawy prowadzi:

Referat Urbanistyki i Architektury I i II

 

 

Kierownicy Referatu:

Pokój Nr 222     

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 07.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kijas

Opcje strony

do góry