Urząd Miejski w Radomiu

Wyrys i wypis z planu miejscowego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Radomia

Podstawa prawna:    

Ustawa z 27 marca 2003 roku - o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wymagane dokumenty:       

- wniosek

- mapa zasadnicza w skali 1:500 (1 egz.)

 

Miejsce składania dokumentów:    

Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 19

tel. 48 36-20-177, 48 36-20-178

 

Opłaty:          

opłata administracyjna w wysokości:

- 20 zł za wyrys

- 30 zł za wypis

 

opłata skarbowa:

 

od wypisu:

- do 5 stron: 30 zł

- powyżej 5 stron: 50 zł

 

od wyrysu:

- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł, jednak nie więcej niż 200 zł

 

 

płatne na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków,

Bank: PEKAO SA II O/Radom

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin załatwienia sprawy:

do 14 dni

 

Forma załatwienia sprawy:  

informacja

 

Tryb odwoławczy      

nie przysługuje

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 27.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kijas

Opcje strony

do góry