Urząd Miejski w Radomiu

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna      

Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wymagane dokumenty:       

- wniosek inwestora,

 - oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji,

- oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy,

- kopia decyzji o warunkach zabudowy,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami)

 

Miejsce składania dokumentów:    

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 19 - parter, Radom

tel. 48 36-20-177, 48 36-20-178

Opłaty:          

56 zł - opłata skarbowa

 

Konto:

Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy:

Pekao SA II Oddział w Radomiu

52124032591111001013406544

 

Opłatę można wnosić:

1. W każdym banku.

2. Na poczcie.

3. W specjalnie wyznaczonych punktach

- Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Zbrowskiego 106

- Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Toruńska 3

- Urząd Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9 (sala toastów)

- Siedziba MZDiK, ul. Traugutta 30/33

- Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10

- Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7

- Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 (punkt bankowy, parter; dostępne także znaki opłaty skarbowej) oraz kasa Urzędu - III piętro

 

Bardzo prosimy o szczegółowy opis wpłaty na druku, ponieważ jest to podstawa jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której została wniesiona.

 

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

 

Forma załatwienia sprawy:

decyzja

 

Tryb odwoławczy:

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia. Odwołanie należy złożyć w BOM - ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 19

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 28.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry