Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/wybory/wybory-prezydenta-rp-20-1/30665,OBWIESZCZENIE-PANSTWOWEJ-KOMISJI-WYBORCZEJ-z-dnia-12-maja-2015-r-dot-ponownego-g.html
2022-07-06, 23:54

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2015 r. dot. ponownego głosowania

Metadane

Data publikacji : 13.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Państwowa Komisja Wyborcza
Osoba udostępniająca informację:
Beata Stępień Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Opcje strony