Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/wspolpraca-z-ngo/konkursy/66705,Rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-Nr-KZPOSR102024-na-powierzenie-wykonani.html
14.07.2024, 13:47

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Nr KZP/OŚR/10/2024 na powierzenie wykonania zadania publicznego pn. ,,Pomoc kotom wolno żyjącym poprzez sterylizację/kastrację oraz czasowe ich dokarmianie’’

Metadane

Data publikacji : 07.06.2024
Data modyfikacji : 07.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski - Prezydent Miasta Radomia
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Zimałek

Opcje strony