Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/wspolpraca-z-ngo/konkursy/66603,Rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadania-publicznego-.html
19.07.2024, 04:08

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego na 2024 r. w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025

Metadane

Data publikacji : 29.05.2024
Data modyfikacji : 29.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta - Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Zimałek Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Zimałek

Opcje strony