Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/wspolpraca-z-ngo/konkursy/65162,Ogloszenie-konkursu-ofert-na-powierzenie-wykonania-zadania-publicznego-na-2024-r.html
22.05.2024, 12:26

Ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego na 2024 r. w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025

Metadane

Data publikacji : 22.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta - Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Zimałek Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki

Opcje strony