Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/wspolpraca-z-ngo/konkursy/53278,Rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-wykonania-w-2021-r-zadan-pu.html
2021-09-18, 18:29

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2021 r. zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Metadane

Data publikacji : 09.06.2021
Data modyfikacji : 09.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta - Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Zimałek Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Zimałek

Opcje strony