Urząd Miejski w Radomiu

Nr 5379/2024 w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Radomia, należących do Skarbu Państwa praw własności niewyodrębnionych lokali mieszkalnych nr 16 i nr 20, położonych w budynku przy ul. Miłej 17A w Radomiu, usytuowanym na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia jako działka Nr 2/4 o łącznej pow. 1780m2 (obr. 0040, ark. 33) wraz z udziałem wynoszącym 12755/101318 części w prawie własności ww. nieruchomości.

Metadane

Data publikacji : 03.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Majcher Biuro Prezydenta

Opcje strony

do góry