Urząd Miejski w Radomiu

Nr 4836/2023 w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Radomia, należącego do Skarbu Państwa prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2, zapisanego w księdze wieczystej Nr RA1R/00108839/1, położonego w budynku przy ul. Chopina 8 w Radomiu, usytuowanym na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia Nr 16, 17, 18, 23/1 (obr. 0090, ark. 96) wraz z odpowiadającym mu udziałem we współwłasności nieruchomości obejmującej części wspólne budynku i urządzenia...

Metadane

Data publikacji : 11.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Z Up. Prezydenta Miasta - Michał Michalski Sekretarz Miasta
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Wajs Biuro Prezydenta

Opcje strony

do góry