Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/37244,Nr-19952017-w-sprawie-wprowadzenia-elektronicznego-systemu-do-skladania-ofert-o-.html
28.05.2024, 02:35

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nr 1995/2017 w sprawie: wprowadzenia elektronicznego systemu do składania ofert o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metadane

Data publikacji : 09.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta - Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta

Opcje strony