Urząd Miejski w Radomiu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nr 26/2005


ZARZĄDZENIE nr 26/2005

PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

z dnia 21 stycznia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 15, art. 16 i art. 27 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzania.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Metadane

Data publikacji : 21.01.2005
Obowiązuje od : 21.01.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Zamówień Publicznych, osoba odpowiedzialna Kierownik Bożena Wiederek
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Kołodziejska

Opcje strony

do góry