Urząd Miejski w Radomiu

Sekretarz Miasta

Michał Michalski

Sekretariat i gabinet:  

Urząd Miejski
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 101  

tel. (48) 36 20 203,  36 00 192  

fax:  (48)  362 89 09  

e-mail: sekretarz@umradom.pl  

 

ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

Zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu.

Realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Bezpośredni nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych:

Wydział Architektury;

Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych;

Wydział Teleinformatyczny;

Biuro Administracyjno – Gospodarcze;

Biuro Obsługi Mieszkańca;

Biuro Zamówień Publicznych;

Wydział Spraw Obywatelskich.

 

Zapewnienie sprawnego kierowania i nadzoru nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego.

Nadzorowanie współpracy między komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego.

Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa.

Nadzór nad prawidłową obsługą interesantów przez Urząd.

Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami oraz administracją państwową.

Administrowanie mieniem Urzędu.

Nadzór merytoryczny nad pracą komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Prezydentowi Miasta Radomia:

Biuro Prezydenta;

Biuro Rady Miejskiej;

Biuro Ochrony Danych Osobowych;

Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i p.poż.;

Biuro Prawne;

Biuro Kontroli;

Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;

Biuro Kadr i Szkoleń;

Urząd Stanu Cywilnego;

Miejski Rzecznik Konsumentów;

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony;

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Sekretarz Miasta  odpowiada za:

1. dokładną znajomość i przestrzeganie przepisów prawa,

2. skutki prawne podejmowanych decyzji i podpisywanych dokumentów,

3. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,

4. przestrzeganie procedur zapobiegających ponoszeniu strat przez Gminę Miasta Radomia w związku z przedawnieniem roszczeń. 

 

Metadane

Data publikacji : 07.01.2011
Data modyfikacji : 04.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry