Urząd Miejski w Radomiu

Sekretarz Miasta

Michał Michalski

Sekretariat i gabinet:  

Urząd Miejski
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 101  

tel. (48) 36 20 203,  36 00 192  

fax:  (48)  362 89 09  

e-mail: sekretarz@umradom.pl  

 

ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

 • Zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu.
 • Realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Bezpośredni nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych:
  Wydział Architektury;
  Wydział Teleinformatyczny;
  Biuro Administracyjno – Gospodarcze;
  Biuro Obsługi Mieszkańca;
  Biuro Zamówień Publicznych;
  Wydział Spraw Obywatelskich;
  Wydział Komunikacji;
  Geolog Miejski.
 • Zapewnienie sprawnego kierowania i nadzoru nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego.
 • Nadzorowanie współpracy między komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego.
 • Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa.
 • Nadzór nad prawidłową obsługą interesantów przez Urząd.
 • Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami oraz administracją państwową.
 • Administrowanie mieniem Urzędu.
 • Nadzór merytoryczny nad pracą komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Prezydentowi Miasta Radomia:
  Biura Ochrony Danych Osobowych;
  Inspektora ds. BHP i p.poż.,
  Biura Kontroli w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
  Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
  Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony.

 

Sekretarz Miasta  odpowiada za:

1. dokładną znajomość i przestrzeganie przepisów prawa,

2. skutki prawne podejmowanych decyzji i podpisywanych dokumentów,

3. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,

4. przestrzeganie procedur zapobiegających ponoszeniu strat przez Gminę Miasta Radomia w związku z przedawnieniem roszczeń. 

 

Metadane

Data publikacji : 07.01.2011
Data modyfikacji : 01.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry