Urząd Miejski w Radomiu

symbol SO

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Dyrektor - Dorota Staszek

ul. Moniuszki 9

pok. 200,   tel (48) 36 20 789

            tel/fax (48) 36 20 786

e-mail: wso@umradom.pl 

e-mail: sekretariat.wso@umradom.pl

 

Zastępca Dyrektora - Dorota Banaszkiewicz

ul. Moniuszki 9

pok. 200,  tel/fax (48) 36 20 786

e-mail: wso@umradom.pl

e-mail: sekretariat.wso@umradom.pl

 

Referat Ewidencji Ludności

ul. Moniuszki 9

pok. 2 (II klatka parter)  tel. (48) 36 20 880

załatw sprawę

 

Referat Dowodów Osobistych

ul. Moniuszki 9

pok. 8 (I klatka parter)   tel. (48) 36 20 787

załatw sprawę

załatw sprawę

 

Wieloosobowe stanowisko ds. postępowań administracyjnych

ul. Moniuszki 9

pok. 203 (II klatka II piętro)    tel. (48) 36 20 845

załatw sprawę

załatw sprawę

  

Do zadań Wydziału należy:

1. bezpośrednia, kompleksowa obsługa klienta w sprawach dotyczących wydawania dowodów osobistych,

2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dowodów osobistych,

3. przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego, uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

4. prowadzenie archiwum teczek osobowo- dowodowych osób zmarłych,

5. prowadzenie archiwum teczek osobowo-dowodowych osób posiadających dowody osobiste wydane przez Prezydenta Miasta Radomia,

6. wydawanie zaświadczeń z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

7. prowadzenie Rejestru Mieszkańców,

8. udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru Dowodów Osobistych na podstawie wniosków o udostępnianie danych wpływających do Wydziału Spraw Obywatelskich,

9. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Sądami i innymi instytucjami na terenie kraju i za granicą,

10. przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących zameldowania i wymeldowania oraz nadawania numeru PESEL,

11. dokonywanie czynności meldunkowych na pobyt stały i czasowy obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

12. udostępnianie placówkom oświatowym danych z rejestru mieszkańców dot. uczniów,

13. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,

14. prowadzenie stałego i dodatkowego rejestru wyborców oraz stała współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym,

15. sporządzanie kwartalnych statystyk z rejestru wyborców dla Krajowego Biura Wyborczego,

16. wydawanie decyzji administracyjnych o wpisaniu lub odmowie wpisania do Rejestru Wyborców,

17. przygotowanie i aktualizacja spisu wyborców w związku z realizacją zadań związanych z wyborami, referendami i spisem powszechnym,

18. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

19. wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzanie zwłok z zagranicy.

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 06.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Bernarda Cieślak

Opcje strony

do góry