Urząd Miejski w Radomiu

symbol SO

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH


Dyrektor Wydziału  
Dorota Banaszkiewicz  - Koordynator ds. dostępności
ul. Stanisława Moniuszki 9 
pokój 200 (II klatka, II piętro) 
tel./fax (48) 36-20-786
e-mail: wso@umradom.pl
            sekretariat.wso@umradom.pl
            
dostepnosc@umradom.pl


REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI
Kierownik Referatu
Małgorzata Kępkowska

ul. Moniuszki 9
pok. 2 (II klatka, parter) 
tel. (48) 36 20 880
              36 20 382
              36 20 214
              36 20 848

REFERAT DOWODÓW OSOBISTYCH
Kierownik Referatu
Beata Gospodarczyk

ul. Moniuszki 9
pok. 8 (I klatka parter)
tel. (48) 36 20 787
              36 20 664
              36 20 847
              36 20 310

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
Główny Specjalista – Koordynator
Jolanta Wróbel

ul. Moniuszki 9
pok. 202 (II klatka II piętro) 
tel. (48) 36 20 845
              36 20 849

 

Do zadań Wydziału należy:

1. bezpośrednia, kompleksowa obsługa klienta w sprawach dotyczących wydawania dowodów osobistych,

2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dowodów osobistych,

3. przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego, uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

4. prowadzenie archiwum teczek osobowo- dowodowych osób zmarłych,

5. prowadzenie archiwum teczek osobowo-dowodowych osób posiadających dowody osobiste wydane przez Prezydenta Miasta Radomia,

6. wydawanie zaświadczeń z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

7. prowadzenie Rejestru Mieszkańców,

8. udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru Dowodów Osobistych na podstawie wniosków o udostępnianie danych wpływających do Wydziału Spraw Obywatelskich,

9. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Sądami i innymi instytucjami na terenie kraju i za granicą,

10. przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących zameldowania i wymeldowania oraz nadawania numeru PESEL,

11. dokonywanie czynności meldunkowych na pobyt stały i czasowy obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

12. udostępnianie placówkom oświatowym danych z rejestru mieszkańców dot. uczniów,

13. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,

14. prowadzenie stałego i dodatkowego rejestru wyborców oraz stała współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym,

15. sporządzanie kwartalnych statystyk z rejestru wyborców dla Krajowego Biura Wyborczego,

16. wydawanie decyzji administracyjnych o wpisaniu lub odmowie wpisania do Rejestru Wyborców,

17. przygotowanie i aktualizacja spisu wyborców w związku z realizacją zadań związanych z wyborami, referendami i spisem powszechnym,

18. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

19. wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzanie zwłok z zagranicy.

załatw sprawę 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 22.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Banaszkiewicz Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry