Urząd Miejski w Radomiu

Symbol WP

Wydział Podatków

p.o. z-cy dyrektora Anna Grzegorzewska

ul. Kilińskiego 30, pok.321

tel. (048) 36 20 442

 

Kontakt telefoniczny:

Infolinia

 • 48 36-20-860

Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego.

- od osób fizycznych:
Obsługa Podatnika

 • 48 36-20-291 

Wydawanie decyzji podatkowych

 • 48 36-20-387
 • 48 36-20-323
 • 48 36-20-235
 • 48 36-20-720
 • 48 36-20-838
 • 48 36-20-370  - podatek rolny dot. gospodarstw rolnych

- od osób prawnych:
(Obsługa Podatnika – wydawanie decyzji podatkowych)

 • 48 36-20-206

Referat Księgowości Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego.

- od osób fizycznych:

 • 48 36-20-131
 • 48 36-20-132
 • 48 36-20-133
 • 48 36-20-134

- od osób prawnych:

 • 48 36-20-345

Referat Opłaty Skarbowej i Podatku od Środków Transportowych.

 • 48 36-20-215 - decyzje w sprawie ulg podatkowych
 • 48 36-20-205 - wymiar podatku od środków transportowych
 • 48 36-20-236 - księgowość podatku od środków transportowych
 • 48 36-20-433 - księgowość opłaty skarbowej
 • 48 36-20-236 – zwrot podatku akcyzowego, zwrot nadpłaty z tytułu opłaty

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków

transportowych, opłaty skarbowej i opłaty targowej.

1) sporządzanie projektów uchwał w sprawie stawek oraz zwolnień podatkowych, w tym zwolnień stanowiących pomoc publiczną,

2) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości oraz ewidencji podatników,

3) ustalanie lub określanie wysokości zobowiązań podatkowych,

4) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywanie zabezpieczeń dotyczących spłaty zaległości podatkowych,

5) wydawanie decyzji i postanowień z zakresu ulg i zwolnień w podatkach, w tym stanowiących o udzieleniu pomocy publicznej, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Radomia,

6) udostępnianie informacji podatkowych,

7) wydawanie zaświadczeń podatkowych, w tym zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis

8) prowadzenie zewnętrznych kontroli w zakresie prawidłowości zgłoszonych podstaw opodatkowania,

9) dokonywanie interpretacji prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników,

10) wykonywanie zadań organu podatkowego z zakresu opłaty skarbowe,j a w szczególności jej poboru, ewidencji księgowej, dokonywania zwrotów i prowadzenia postępowań w celu wyegzekwowania zaległości oraz przyjmowania informacji o przypadkach nieuiszczania opłaty, a także rozliczania jej inkasentów.

2. w zakresie podatku akcyzowego

1) prowadzenie spraw o zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

3. w zakresie sporządzania wykazów finansowych

1) gromadzenie danych z komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz pozostałych gminnych jednostek organizacyjnych do sporządzania wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

Metadane

Data publikacji : 06.12.2017
Data modyfikacji : 30.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry