Urząd Miejski w Radomiu

Symbol WNG

Wydział Nieruchomości Gminnych

dyrektor Małgorzata Pracka

ul. Kilińskiego 30, pok. 209

tel. sekretariat (48) 36 20 980

e-mail: wzn@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

 1. wydzierżawianie, najem, użyczanie nieruchomości Gminy miasta Radomia i miasta na prawach powiatu Radom,
 2. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie z nieruchomości gminnych bez tytułu prawnego,
 3. naliczanie, aktualizacja oraz zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom,
 4. udzielanie bonifikat i przesuwanie terminów płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych,
 5. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości Gminy miasta Radomia i miasta na prawach powiatu Radom,
 6. wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczanie opłat przekształceniowych,
 7. udzielanie bonifikat od opłaty jednorazowej w trybie art. 9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 8. przekazywanie nieruchomości Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz rozwiązywanie trwałego zarządu,
 9. aktualizacja i zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od tych opłat,
 10. uwłaszczenia przedsiębiorstw oraz spółdzielni w stosunku do nieruchomości Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom,
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania nieruchomości gminnych w użytkowanie ogrodów działkowych w trybie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
 12. przekazywanie w nieodpłatne użytkowanie zabudowanych nieruchomości komunalnych na rzecz jednostek, które je użytkują,
 13. wydawanie zgód na wykreślanie hipotek z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  w prawo własności,
 14. wydawanie zgód na wykreślanie hipotek wpisanych z tytułu remontów,
 15. prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości lotniska Radom – Sadków,
 16. prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń nieruchomości pod inwestycje publiczne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 17. prowadzenie  postępowań zwrotowych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych
  w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 18. prowadzenie postępowań w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości oraz udostępniania nieruchomości w trybie art. 124 – 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 19. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz udostępnienia nieruchomości w trybie przepisów ustawy art. 124 – 126  ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 20. prowadzenie czynności związanych z analizą stanów prawnych i podstaw prawnych nabycia nieruchomości publicznych,
 21. ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 22. przygotowywanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości przy współpracy
  z właściwymi merytorycznie komórkami Urzędu, 
 23. prowadzenie budżetu wydziału
 24. rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości za grunty Gminy miasta Radomia, miasta na prawach powiatu Radom,
 25. przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego przy współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami Urzędu,
 26. ustanawianie służebności gruntowych  na nieruchomościach gminnych.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 20.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry