Urząd Miejski w Radomiu

symbol K

 

 

Wydział Kultury

Dyrektor  Sebastian Równy

ul. Żeromskiego 53

pok. 284,    tel. (48) 36 20 903

                 fax. (48) 36  20 842

e-mail: kultura@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. ustalanie wspólnie z instytucjami kultury i instytucjami artystycznymi, dla których Gmina Miasta

 Radomia jest organizatorem, rocznych planów działalności merytorycznej,

2. monitorowanie działalności instytucji kultury i instytucji artystycznych, dla których Gmina Miasta

 Radomia jest organizatorem,

3. prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których Gmina Miasta Radomia jest organizatorem,

4. inicjowanie, współdziałanie i koordynowanie prac związanych z projektami i przedsięwzięciami

 kulturalnymi, realizowanymi przez miejskie instytucje kultury,

5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów artystycznych i nagród w dziedzinie

 twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

6. współpraca z organizacjami kombatanckimi w zakresie współorganizacji na terenie Gminy Miasta

 Radomia obchodów świąt państwowych i uroczystości rocznicowych,

7. współpraca ze środowiskami twórczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury,

8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem organizacjom pozarządowym dotacji celowych na

realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku

 publicznego i o wolontariacie,

9. opracowywanie informacji z zakresu kultury i publikowanie ich w Radomskim Informatorze

 Kulturalnymi w mediach społecznościowych,

10. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji celowych na prace konserwatorskie,

 restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

11. ustanawianie społecznego opiekuna zabytków,

12. prowadzenie spraw związanych z grobownictwem wojennym,

13. opracowywanie i realizacja budżetu gminy w zakresie kultury.

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 01.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry