Urząd Miejski w Radomiu

symbol In.

 

 

Wydział Inwestycji

Dyrektor - Eugeniusz Kaczmarek

ul. Kilińskiego 30

pok. 242,  tel.   (48) 36 20 471 

  e-mail:  inwest@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w zakresie budownictwa mieszkalnego i infrastruktury technicznej,

2. przygotowanie i realizacja inwestycji oświatowych, kultury, sportu i ochrony zdrowia,

3. przeprowadzanie postępowań przetargowych na roboty budowlane i usługi towarzyszące robotom budowlanym,

4. udział w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

5. sporządzanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych ze źródeł krajowych,

6. prowadzenie rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w tym również funduszy Unii Europejskiej,

7. nadzór nad działalnością MZDiK w zakresie budowy i utrzymania dróg oraz miejskiej sieci infrastruktury rowerowej,

8. nadzór nad MZDiK w zakresie publicznego transportu drogowego,

9. nadzór nad Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu.

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 29.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Beata Piechota

Opcje strony

do góry