Urząd Miejski w Radomiu

symbol In.

 

 

Wydział Inwestycji

Dyrektor - Eugeniusz Kaczmarek

ul. Kilińskiego 30

pok. 242,  tel.   (48) 36 20 471 

  e-mail:  inwest@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w zakresie nowego budownictwa mieszkalnego, ochrony
środowiska i infrastruktury technicznej;
2. przygotowanie i realizacja inwestycji i remontów kapitalnych obiektów oświatowych, kultury, sportu,
ochrony zdrowia i opieki społecznej;
3. przeprowadzanie postępowań przetargowych na roboty budowlane i usługi towarzyszące robotom
budowlanym;
4. udział w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
5. sporządzanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych ze źródeł krajowych,
6. prowadzenie rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
7. nadzór merytoryczny nad działalnością MZDiK w zakresie budowy i remontów dróg oraz budowy miejskiej
sieci infrastruktury rowerowej.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 27.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry