Urząd Miejski w Radomiu

symbol Gd.

UWAGA

Celem usprawnienia obsługi interesantów Wydziału Geodezji, w zakresie składania wniosków o wypis/wypis i wyrys/ wyrys z ewidencji gruntów i budynków (FORMULARZ EGIB), wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 

 1. Od dnia 27 lipca 2020r. składanie wniosków do Wydziału Geodezji w sprawie udostępnienia danych ewidencyjnych w formie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu
  z ewidencji gruntów i budynków,
  będzie można składać BEZPOŚREDNIO
  na stanowisku obsługi Biura Obsługi Mieszkańca (pok. 19, parter)
  bez konieczności ich umieszczania w urnach podawczych.

 

 1. Rejestracja wniosków odbywać się będzie w godzinach od 7:00-13:00
  oraz 14:00-20:00.

 

 1. Osobisty odbiór dokumentów odbywać się będzie bezpośrednio w holu Urzędu przy ulicy Kilińskiego, w godzinach od 7:00-13:00 lub od 14:00-20:00 (w zależności od pracy na danej zmianie), po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji – tel. 36 20 705.

 

 1. W pozostałych przypadkach, dokumenty zostaną przesłane w formie tradycyjnej pocztą (na adres wskazany we wniosku) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (dla osób posiadających profil zaufany i składających wnioski
  w formie elektronicznej).

 

 1. Mając na względzie bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu prosimy
  o zachowanie bezpiecznych odległości, nie gromadzenie się w oczekiwaniu
  na załatwienie sprawy oraz do stosowania indywidualnych środków ochrony (maseczka, rękawiczki).

Jednocześnie informujemy, iż w związku z przerwą w pracy Urzędu, w godzinach
od 13:00 do 14:00 - nie ma możliwości w tym czasie kontaktu telefonicznego  
z pracownikami Wydziału.

 

Wydział Geodezji

z-ca dyrektora Łukasz Horwat

ul. Jana Kilińskiego 30   

pok.  337,  tel.  (48) 36-20-714

fax.  (48) 36 20 621

e-mail: geodezja@umradom.pl 

 

Referat ds. Obsługi Nieruchomości

pok.317A, tel. (48) 36 20 567

pok. 317,  tel. (48) 36 20 764

pok. 338,  tel. (48) 36 20 320

 

Referat Ewidencji Gruntów

pok. 22,    tel. (48) 36 20 243

pok. 23,    tel. (48) 36 20 853

pok. 24,    tel. (48) 36 20 568

pok. 25,    tel. (48) 36 20 705

pok. 26,    tel. (48) 36 20 831

pok. 29,    tel. (48) 36 20 622

 

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

pok. 38,   tel.  (48) 36 20 765

pok. 39,   tel.  (48) 36 20 564

pok. 41,   tel.  (48) 36 20 565

pok. 42,   tel.  (48) 36 20 420

pok. 37,   tel.  (48) 36 20 548

pok. 37A, tel.  (48) 36 20 523

 

Pracownia Mapy Numerycznej

pok. 44,  tel.  (48) 36 20 452

 tel.  (48) 36 20 543

pok. 43,  tel.  (48) 36 20 712

 

Załatw sprawę w wydziale

 

Do zadań Wydziału należy:

1) formalno-techniczna obsługa wniosków oraz przygotowanie projektów uchwał w sprawie

nadania nazw obiektom miejskim,

2) ustalanie numerów porządkowych, wydawanie zaświadczeń,

3) zakładanie, prowadzenie i udostępnianie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA),

4) prowadzenie postepowań w sprawach o zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości,

5) prowadzenie postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości,

2. W strukturze Wydziału funkcjonuje Geodeta Miejski podlegający bezpośrednio Zastępcy

Prezydenta.

3. Do zadań Geodety Miejskiego należy:

1) prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego dla miasta

Radomia, w tym:

 a) ewidencji gruntów i budynków (EGiB),

 b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych

infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące:

a) rejestru cen nieruchomości (RCN),

 b) szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),

 c) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)

3) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych tworzonych

na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych,

4) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

5) zakładanie osnów szczegółowych,

6) ochrona znaków geodezyjnych,

7) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych

i kartograficznych przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 14.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry