Urząd Miejski w Radomiu

Symbol MRK

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

Włodzimierz Zieleziński

ul. Rwańska 16 lok. 4

e-mail: rzecznikkonsumenta@umradom.pl  

tel. (48) 36 20 909

tel. (48) 36 20 910

 

 

Do zadań Rzecznika należy:

1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony

 Ich interesów,

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie

 ochrony interesów konsumentów,

2. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

3. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego

się postępowania w sprawach o ochronę interesów (w uzasadnionych przypadkach),

4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5. występowanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz do Prezesa

UOKiK,

6. kontrolowanie używania języka polskiego w obrocie z konsumentami i kierowanie wniosków

o ukaranie przedsiębiorców w tym zakresie,

7. składanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 01.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry