Urząd Miejski w Radomiu

symbol BHP

 

 

Inspektor ds. BHP i p. poż.

inż. Karol Mostowski

ul. Kilińskiego 30

pok. 124, tel. 48 36 20 735

e-mail: bhp@umradom.pl 

 

 

Do zadań stanowiska należy:

1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,

2. prowadzenie szkoleń „wstępne ogólne” z zakresu bhp i p.poż. nowo przyjętych pracowników,

 stażystów, praktykantów,

3. współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń przy organizacji szkoleń okresowych pracowników,

4. współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej,

5. dokonywanie analizy stanu bhp oraz przyczyn wypadków przy pracy w Urzędzie,

6. udział w dochodzeniach wypadkowych oraz sporządzanie stosownych dokumentów,

7. dokonywanie oceny wyposażenia budynków w instalacje alarmowe i urządzenia gaśnicze,

8. uczestniczenie w pracach Komisji d/s bhp,

9. opracowywanie i prowadzenie kart oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

10. wnioskowanie o zakup niezbędnego sprzętu i materiałów w zakresie bhp i p. poż.,

11. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu

 bezpieczeństwa i higieny pracy,

12. sporządzenie i przedstawienie pracodawcy analizy stanu bhp w jednostkach organizacyjnych

 Gminy.

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 11.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry