Urząd Miejski w Radomiu

symbol POI

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

p.o. kierownika Krzysztof Turek

Rynek 1, Ratusz
pok.102
26-610 Radom
tel.: 48 36 20 614
e-mail: poi@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:


1. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG);
2. wydawanie zaświadczeń z archiwalnej Ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Radomia;
3. wykonywanie czynności związanych z aktualizacją informacji dla Elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK);
4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, orzekaniem o wygaśnięciu oraz cofaniem zezwoleń na detaliczną
sprzedaż napojów alkoholowych;
5. wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego oraz nadzór i kontrola przedsiębiorców
w zakresie spełniania wymogów;
6. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz nadzór i kontrola przedsiębiorców
w zakresie spełniania wymogów;
7. podejmowanie działań sprzyjających nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z inwestorami;
8. wspieranie podmiotów gospodarczych tworzących miejsca pracy w Radomiu, inwestorów w procesie
inwestycyjnym oraz opieka poinwestycyjna;
9. przygotowywanie, gromadzenie i informowanie o ofertach nieruchomości inwestycyjnych miasta, w tym
gminnych i prywatnych ofertach nieruchomości inwestycyjnych;
10. inicjowanie oraz realizacja inicjatyw oraz programów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Radomiu, w tym
realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
11. współpraca z jednostkami naukowymi, uczelniami, szkołami, instytucjami otoczenia biznesu, administracją
rządową i samorządową, środowiskami biznesowymi oraz innymi podmiotami, wspierającymi przedsiębiorczość
w Radomiu;
12. prowadzenie spraw związanych z promocją gospodarczą Radomia;
13. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową na rzecz rozwoju gospodarczego miasta.

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 12.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Michalski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry