Urząd Miejski w Radomiu

Symbol BOD

Biuro Ochrony Danych Osobowych 

Kierownik Mateusz Szczypior 

ul. Stanisława Moniuszki 9 (pok. 213)

tel. (048) 36 20 837, (048) 36 20 636, (048) 36 20 666, (048) 36 20 708

iod.kontakt@umradom.pl

bod@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy

1. udzielanie wskazówek i pomocy komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie stosowania

 przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie

 danych – RODO,

2. informowanie komórek organizacyjnych o uchybieniach w ich działalności w zakresie

 przetwarzania danych osobowych i tworzenia zbiorów,

3. monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych

 osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

4. nadzorowanie opracowania i aktualizowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych –

 dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne

 i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych odpowiednią do zagrożeń

 oraz kategorii danych objętych ochroną w Urzędzie Miejskim w Radomiu,

5. nadzór i kontrola nad realizacją i stosowaniem polityki bezpieczeństwa danych osobowych

 oraz zabezpieczeniem danych osobowych przetwarzanych zarówno tradycyjnie jak danych

 przetwarzanych w systemach informatycznych,

6. nadzór i kontrola nad placówkami kultury i placówkami oświatowymi w zakresie polityki

 bezpieczeństwa o ochronie danych – RODO,

7. zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami

 o ochronie danych osobowych,

 8. prowadzenie rejestru czynności przetwarzanych danych przez administratora danych,

 9. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych

 z przetwarzaniem danych, w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich

 innych sprawach,

10. identyfikacja i analiza zagrożeń ujawnienia danych oraz opracowywanie sposobów ochrony

 danych osobowych,

11. szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,

12. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej

 zgodnego wykonania,

13. współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Metadane

Data publikacji : 07.12.2017
Data modyfikacji : 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry