Urząd Miejski w Radomiu

symbol BOM

 

 

Biuro Obsługi Mieszkańca

Kierownik Biura - Marcin Sekuła

ul. Kilińskiego 30, pok. 19

tel. (48) 36 20 417

tel. (48) 36 20 171

tel. (48) 36 20 172

tel. (48) 36 20 176

tel. (48) 36 20 177

tel. (48) 36 20 179

tel. (48) 36 20 180

tel. (48) 36 20 181

e-mail: bom@umradom

 

Kancelaria Ogólna

pok. 108, tel. (48) 36 20 211

 

Do zadań Biura należy:

1. udzielanie informacji z zakresu funkcjonowania Urzędu,

2. przyjmowanie wniosków i podań w formie papierowej i elektronicznej, rozpoczynających

postępowanie administracyjne,

3. przyjmowanie wniosków wpływających za pośrednictwem platformy e-PUAP,

4. wydawanie korespondencji w ramach doręczenia zastępczego,

5. obsługa osób głuchoniemych,

6. potwierdzanie własnoręczności podpisu do celów emerytalno-rentowych,

7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, instytucjami zewnętrznymi m.in. ZUS w

zakresie działalności gospodarczej oraz Pocztą Polską w zakresie doręczeń korespondencji,

8. udostępnianie materiałów promujących Miasto i Urząd, oraz przekazywanie informacji o

bieżących działaniach Urzędu na rzecz społeczności lokalnej,

9. przyjmowanie wniosków, interwencji, opinii i koncepcji mieszkańców dotyczących

funkcjonowania Urzędu i Miasta oraz załatwianie spraw nie wymagających postępowania,

10. prowadzenie Kancelarii Ogólnej i Biura podawczego Urzędu,

11. doręczanie korespondencji wysyłanej z Urzędu mieszkańcom miasta Radomia.

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 01.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry