Urząd Miejski w Radomiu

Symbol BZN

Biuro Nabywania i Zbywania Nieruchomości

kierownik Sandra Marcinowska

pok. 207, tel (48) 36 20 813

e-mail: bzn@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. przygotowywanie nieruchomości Gminy Miasta Radomia i miasta na prawach powiatu Radom do

zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym,

2. organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych,

3. zamiany, darowizny nieruchomości,

4. wykonywanie prawa pierwokupu na rzecz gminy,

5. nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego, w tym: w trybie Ordynacji podatkowej, ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo ochrony środowiska, w drodze

darowizny,

6. przygotowywanie dokumentacji do sporządzenia aktów notarialnych dotyczących sprzedaży, oddania

w użytkowanie wieczyste, zamiany, darowizny i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego,

7. prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości Gminy Miasta

Radomia (miasta na prawach powiatu Radom) w drodze umowy bądź sądownie,

8. wydawanie zgód na wykreślenie hipotek z tytułu zbycia nieruchomości Gminy Miasta Radomia

9. tworzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości w zakresie zadań realizowanych w Biurze,

10. zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz nabywanie

nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, w tym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze

Sądowym

11. zamiana, darowizna nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

12. prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości Skarbu Państwa w

drodze umowy bądź sądownie

13. wydawanie zgód na wykreślanie hipotek z tytułu zbycia (przekształcenia) przez Skarb Państwa

nieruchomości wraz z rozłożeniem ceny sprzedaży (przekształcenia) na raty

14. prowadzenie budżetu Biura.

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 20.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry