Urząd Miejski w Radomiu

Symbol BIP

Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

kierownik Katarzyna Piechota-Kaim

pok. 118

tel. 48 36 20 372; 48 36 20 319, 

tel. 48 36 20 229, 48 36 20 742

rzecznik@umradom.pl  

 

Zadania Biura: 

1. tworzenie polityki informacyjnej oraz strategii medialnej Urzędu Miejskiego poprzez przygotowanie

i koordynowanie działań związanych z komunikacją medialną i kampanii informacyjnych w szczególności przez:

a) realizację polityki informacyjnej władz miasta,

b) organizację konferencji prasowych i publicznych wystąpień Prezydenta i jego zastępców oraz współpraca z mediami w tym zakresie,

c) prezentowanie przedstawicielom mediów stanowiska Prezydenta w bieżących sprawach dotyczących Miasta Radomia,

d) autoryzowanie wywiadów prasowych Prezydenta i Zastępców Prezydenta,

e) przygotowywanie materiałów i informacji niezbędnych do realizowania polityki informacyjnej,

f) analiza artykułów prasowych, audycji radiowych, telewizyjnych, wpisów na platformach internetowych

dotyczących pracy Urzędu Miejskiego, a także przygotowanie i redagowanie sprostowań, polemik oraz wyjaśnień,

2. przygotowywanie materiałów merytorycznych na konferencje prasowe Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta,

3. przygotowywanie wystąpień i publikacji okolicznościowych dla Prezydenta i Zastępców Prezydenta,

4. prowadzenie i udostępnianie zbiorów archiwum fotograficznego dotyczącego wydarzeń miejskich,

5. koordynacja prac związanych z przygotowaniem oraz emisją w telewizji i radiu audycji o tematyce samorządowej,

6. przygotowywanie oraz publikacja informacji dotyczących aktualnej pracy Urzędu Miejskiego oraz ważnych dla miasta wydarzeń na internetowej stronie miasta oraz mediach społecznościowych,

7. koordynacja prac Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,

8. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu w celu wypełnienia obowiązków związanych z publikacją informacji publicznej,

9. koordynacja udostępnienia informacji publicznej na wniosek,

10. prowadzenie Elektronicznego Rejestru Umów,

11. nadawanie uprawnień dostępu do BIP pracownikom Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

12. obsługa fotograficzna, audio i wideo.

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 29.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry