Urząd Miejski w Radomiu

symbol DzG

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

p.o. kierownika: Elżbieta Stankiewicz

Rynek 1, Ratusz
26-610 Radom
tel.: 48 36 20 503
tel.: 48 36 20 460
tel.: 48 36 20 468
fax: 48 36 20 625
email: e.stankiewicz@umradom.pl

 

załatw sprawę

 

 

Do zadań Biura należy:

1. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działa-

 lności Gospodarczej (CEIDG),

2. wydawanie zaświadczeń z archiwalnej Ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta

 Radomia,

3. wykonywanie czynności związanych z aktualizacją informacji dla Elektronicznego Punktu Konta-

 ktowego (ePK),

4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, orzekaniem o wygaśnięciu oraz cofaniem zez-

woleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,

5. wydawanie licencji i zezwoleń na wykonanie transportu drogowego oraz nadzór i kontrola

 w tym zakresie,

6. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 18.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Ćwiek
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Działalności Gospodarczej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry