Urząd Miejski w Radomiu

symbol BAG

 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Kierownik Biura - Jan Gniadek 

ul. Kilińskiego 30

pok. 109, tel.  (48) 36 20 733  

  fax  (48) 36 20 747

e-mail: bag@umradom.pl

 

Archiwum UM

pok. 106 tel. (48) 36 20 678

 

 

Do zadań Biura należy

1. przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących prawidłowej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

2. administrowanie i eksploatowanie obiektów będących w dyspozycji Urzędu,

3. zarządzanie gospodarką materiałową w tym zaopatrzenie materiałowe, magazynowanie środków trwałych

i nietrwałych, ewidencja środków trwałych i nietrwałych,

4. zapewnienie obsługi i świadczenia usług transportu osobowego,

5. prowadzenie archiwum Urzędu w tym archiwum zlikwidowanych jednostek podległych Miastu zgodnie

z instrukcją archiwalną,

6. nadzór i koordynacja zadań z zakresu stosowania przepisów „Instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego

wykazu akt ”,

7. prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

8. koordynacja sprawozdawczości statystycznej Urzędu w formie elektronicznej,

9. współpraca ze służbami BHP w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,

10. prowadzenie rejestru podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie

użyteczna; współpraca z sądem oraz podmiotami w zakresie wykonywania w/w kary,

11. obsługa rzeczy znalezionych,

12. prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w Urzędzie,

13. organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz spisów.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 29.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry