Urząd Miejski w Radomiu

 

Numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat należności wobec gminy:

Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy gruntów Gminy Miasta Radomia, opłat adiacenckich, opłat geodezyjnych, zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 
Pekao SA II/O Radom 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 

Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy gruntów Skarbu Państwa:
Pekao SA II/O Radom 23 1240 3259 1111 0000 2989 2347 

 

Podatek od nieruchomości:
Pekao SA II O/Radom 64124032591111000029892288

Podatek rolny:

Pekao SA II O/Radom 64124032591111000029892288

Podatek leśny:

Pekao SA II O/Radom 64124032591111000029892288

Podatek od środków transportu:

Pekao SA II O/Radom 64124032591111000029892288

Niepodatkowe dochody Gminy Miasta Radomia: 

Pekao SA II/O Radom 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376  

Kaucje i wadia oraz sumy gwarancyjne: 

Pekao SA II/O Radom 90 1240 3259 1111 0000 2989 2305   

Niepodatkowe dochody Skarbu Państwa:  

Pekao SA II/O Radom 23 1240 3259 1111 0000 2989 2347 

Należności za usługi dot. ewidencji gruntów oraz Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:  

Pekao SA II/O Radom 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376  

Wpłaty środków ludności i komitetów społecznych jako udział w realizowanych przez Gminę Miasta Radomia tzw. inwestycjach czynowych:  

Pekao SA II/O Radom 19 1240 3259 1111 0000 2989 2419   

Opłata skarbowa:

Pekao SA II/O Radom 52 124032591111001013406544  

Prosimy o szczegółowy opis wpłaty na druku, ponieważ jest to podstawa jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której została wniesiona.

 

Szczegółowy wykaz stawek opłat skarbowych za dokonanie czynności urzędowych - kliknij

Opłatę skarbową można wnosić:

1. W każdym banku.
2. Na poczcie.
3. W specjalnie wyznaczonych punktach
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Zbrowskiego 106
- Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Toruńska 3
- Urząd Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9 
- Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10
- Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7
- Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 

 

Metadane

Data publikacji : 08.01.2011
Data modyfikacji : 29.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kościuk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Biuro Teleinformatyczne
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry