Urząd Miejski w Radomiu

KASA ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWA PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W RADOMIU

26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30

tel. 48 36-20-626, 48 36-20-749

Konto Bankowe Nr 63 1240 3259 1111 0000 2989 2985

 

ZARZĄD KZP:

 

Przewodniczący                   -  Jan  Gniadek                   (Biuro Administracyjno-Gospodarcze)

Z-ca przewodniczącego         -  Paweł  Kępka        (Straż Miejska)

Sekretarz                           -  Maria  Adamska     (Wydział Budżetu i Podatków)

Członkowie:                       -  Beata  Morawska    (Wydział Księgowości Urzędu)

-  Maciej  Karpiński    (Biuro Administracyjno-Gospodarcze)

 

KOMISJA REWIZYJNA KZP:

 

Przewodnicząca         -  Patrycja  Szmorlińska        (Wydział Gosp. Odpadami Komunalnymi)

Członkowie:              -  Agnieszka  Babaniec         (Wydział Gosp. Odpadami Komunalnymi)

-  Robert  Nowak                 (Biuro Administracyjno-Gospodarcze)

-  Ewa  Szokalska                (Wydział Budżetu i Podatków)

 

SPRAWY PRACOWNICZE:

 

Przyjmowanie  wniosków o pożyczkę, deklaracji o przyjęcie do KZP i innych podań:

Ewa Garbacz        (Biuro Kadr i Szkoleń pok.104, tel. 36-20-749 )

 

Prowadzenie księgowości KZP ( stany wkładów, zadłużenia itp.):

Anna Badowska (Wydział Księgowości Urzędu pok. 328, tel. 36-20-626) 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

- Składanie wniosków o pożyczkę i innych pism u pani Ewy Garbacz w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, pok. 104 lub u pani Anny Badowskiej pok. 328;

- Rozpatrywanie wniosków przez Zarząd - raz w miesiącu ok. 5 dnia każdego miesiąca;

- Przelew środków na konto                 - w ciągu 7 dni po posiedzeniu Zarządu KZP;

- Maksymalna wysokość pożyczki                      - trzykrotność wkładów + wynagrodzenie brutto;

- Pożyczka do wysokości 30.000 zł.      - spłata w max. 30 ratach miesięcznych;

- Pożyczka powyżej 30.000 zł.                - spłata w max. 18 ratach miesięcznych;

- Wycofanie części wkładów                    - możliwe jest wycofanie do 50% wkładów członkowskich po osiągnięciu ich stanu w wysokości co najmniej 150% miesięcznego wynagrodzenia brutto  w następujący sposób:

- w przypadku braku zadłużenia - wypłata przelewem na wskazane konto bankowe;

- w przypadku występowania zadłużenia – w pierwszej kolejności poprzez przeksięgowanie na poczet spłaty pożyczki.

 

Metadane

Data publikacji : 24.03.2011
Data modyfikacji : 09.06.2022
Obowiązuje od : 25.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Gniadek
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry